M
Joseph Beuys Sağaltım

Beuys ve Sağaltım

Beuys ve Sağaltım isimli atölye çalışmasında, Joseph Beuys’un genişletilmiş sanat kavramıyla, sanatçının üretimlerindeki sağaltımın rolünü incelenecektir. Bu araştırma, Beuys’un yapıtlarını bir nesne olmaktan çıkararak; ruhani, hayati ve iyileştirici yönleriyle ele alır. Sanatçının eylemleri ve üretimleri; yalnızca sanat yapıtına bağlı olmayı reddederek, yaşamın sorunlarına değindiği için yaşamın içindendir. Bu bağlamda sanatçı, düşünce ve eylemlerini gerçekleştirirken teozofiye olan ilgisine de yer verir. Beuys, sağaltımı bireyle ilişkilendirerek, iyileştirici gücü ve yaratıcılığı üretimleri üzerinden aktarmıştır. 30 Ekim 2018 Salı günü saat 18.30’da gerçekleşecek atölyede, Beuys’un üretimlerindeki sağaltımın gücünü ele alacağız. Kontenjan sınırlıdır. Katılım için başvuru yapılması gerekmektedir.