Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu

Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu

Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu

Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu

Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu, 1919 yılında Walter Gropius tarafından Almanya’nın Weimar kentinde kurulan sanat, mimari ve tasarım alanında yeni akımlar yaratmış bir tasarım okuludur. Bauhaus kelimesi Almanca’da yapı anlamına gelmektedir. İngiltere’deki Uygulamalı Sanatlar Okulu sistemi ile Sanatçı Atölyesinde Eğitim sisteminin birleşiminden ortaya çıkan özgün bir sanat eğitimi felsefesine sahiptir. Okul, sanatçıları ve zanaatçıları bir araya getirerek tasarım kavramını görsel sanatların evrensel değerleriyle birleştirmiştir. Dönemin getirdiği Nazi baskısına rağmen 1925 yılında eğitim ve öğretimine Dessau’da devam eden okul, “Sanat toplum içindir.” düşüncesini benimsemektedir. Nazilerin baskı ve tehditlerinin artması sonucunda 1932 yılında Berlin’e taşınmıştır. Fakat tüm çabalarına rağmen 1933 yılında Naziler tarafından kapatılmıştır.

Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu

Bauhaus okulu, Nazilerin baskılarına rağmen öğrencilerine teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğretmesinin yanı sıra onlara hümanizm düşüncesini aşılamıştır. Doğal üretim sistemlerini temel alan okul, merkeze sermayeyi değil insanı koymuştur. Wassily Kandinsky ve Paul Klee gibi eğitimci yönü güçlü olan sanatçılar burada önemli çalışmalara imza atmışlardır. Joost Schmidt ve Herbert Bayer yapısalcı sanatın geometrisinden yola çıkarak çizgi, şekil ve değer gibi ritmik işlev gören “Sans Serif” tipografik metnini burada tasarlamışlardır. Bu buluş daha sonra Fütürist ve Dadaistler’de dinamik tipografik kompozisyon fikrine yol açmıştır.

Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu

Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu Kafeteryası, 1930-2.

Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu öğretmenleri ve sanatçıları modernizmin öncüsü olmuş ve batı tasarım eğitiminin şekillenmesini sağlamıştır. Bu neden Bauhaus sanat ve tasarım eğitimi modeli Amerikan sanat ve tasarım eğitimine büyük katkıda bulunmuştur. Bauhaus’da verilen sanat ve tasarım eğitimi öğrencilerin mimari ve iç mimari alanlarında gelişmelerini sağlamıştır. Sanatçıların zanaatçıların bir araya gelmesiyle görsel sanatlarla bütünleşen üst düzey bir teknik ortaya çıkmıştır. Okul tasarımın amacına yönelik olmasını önemsemiş ve öğrencilere çeşitli denemeler yaparak öğrenmeleri için imkan sağlamıştır. Günümüzde kullanılan çelik borudan iskemle, koltuk ve masa gibi eşyaların ilk tasarımları Bauhaus’da yapılmıştır.

Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu

Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu, İşlevselcilik kuramını savunmaktadır. Bu kurama göre bir nesne yapılma amacına göre tasarlanmışsa güzellik kendiliğinden gelmektedir. Günümüzde tasarım eğitimi veren pek çok okul bu düşünceye göre eğitim vermekte ve Bauhaus Ekolü’nün izinden gitmektedir.

Yorum Yok

Üzgünüz, yorum formu şu anda kapalı.