Birlik Nedir?

Birlik Nedir?

Birlik

Birlik, biçim, renk ve doku gibi tasarım elemanlarının bir araya gelerek uyumlu ve dengeli bir bütünlük oluşturduğu bir temel tasarım ilkesidir. Görsel sanatlarda bir araya gelen her eleman uyum ve düzen içerisinde bir bütün oluşturur. Farklı etki ve tesirlere sahip elemanlar bir olup yeni bir etkinin oluşmasına neden olurlar. Bir kompozisyonda birliğin oluşabilmesi için başta denge olmak üzere uygunluk, egemenlik, değişkenlik ve zıtlık ilkelerinin sağlanmış olması gerekmektedir.

birlik nedir

Birliğin Özellikleri

Bir kompozisyonda statik ve dinamik olmak üzere iki farklı türde birlik sağlanır. Statik birlik, geometrik biçimlerin sebep olduğu parçalanmaların oluşturduğu hareketsiz birliktir. Dinamik birlik, bazı geçiş ve hareketlerle değişkenlik sağlayan hareketli birliktir. Statik, pasif ve durağandır. Statik strüktür sabit ve hareketsizdir. Dinamik ise aktiftir, akıcıdır ve hareketlidir.

Bir tasarım, kompozisyon ya da sanat çalışmasındaki tüm elemanlar bütüne hizmet etmektedir. Her bir eleman kendi içerisinde bir bütünlüğe sahip oldukları gibi bir araya geldiklerinde yeni bir bütünlük oluştururlar. Oluşan yeni bütünlük bir sanat yapıtının doğrudan organik bütünlüğüyle ilgilidir. Elemanların tek başlarına sahip oldukları değerden daha üstün bir değerdedir. İzleyici bu ilke aracılığıyla tasarıma daha rahat odaklanmakta ve elemanlar arası ilişki kurabilmektedir. Bu ancak dengeli ve uyumlu bir bütünlüğün sağlanmasıyla mümkündür. Temelinde aynı biçime, boyuta, dokuya ve renge sahip elemanlar bir araya geldiklerinde ideal bir bütünlük oluşmaktadır.

Yorum Yok

Üzgünüz, yorum formu şu anda kapalı.