Blog

Çizgi Çizgi, plastik ve geometrik bir kavram olmakla birlikte görsel anlatım dilinin temeli, başlangıcı ve önemli bir denge unsuru olan temel tasarım öğesidir. Teknik olarak yan yana sıralanmış noktaların oluşturduğu iz ya da sınır olarak tanımlanabilir. Hareket halindeki noktaların oluşturdukları iz anlamı da taşımaktadır. İnsanoğlunun ilkel...

Nokta Nokta, boyutsuz tasarım elemanıdır. Aynı zamanda yer belirleyici işaret, im ve benek anlamına gelmektedir. Geometride iki noktanın kesiştiği yerdir. Görsel sanatlar alanındaki tanımına göre, tasarımın en temel elemanıdır. Geçmişten günümüzde tüm görsel argümanlar noktalardan ya da piksellerden oluşmaktadır. Ana ve ara renklerden oluşan noktaların bir...

Temel Tasarım İlkeleri Temel tasarım ilkeleri, yüzey üzerinde organize edilen fikirlerin ya da düşüncelerin estetik yönden tutarlılığı ve ahengi için gerekli olan temel ilkelerdir. Bir tasarımı oluşturmak için bazı ilkelere başvurmak gerekmektedir. Bu ilkeler, tasarım elemanlarını hem kendi içlerinde hem de bir arada bütün olarak ilişkiler...

Tasarım sözcüğü köken olarak "tasarı" kelimesinden gelmektedir. Tasarı, insanın var olmasını istediği bir şeyin zihninde canlandırdığı fikridir....

Özel Yetenek Sınavları Özel Yetenek Sınavları genellikle canlı model ve imgesel kompozisyon olmak üzere iki aşamada yapılmaktadır. Bu sınavlarda adaylara özel yetenek sınav soruları sorulmakta ve adayların perspektif, oran-orantı, kompozisyon gibi bilgileri sınanmaktadır. Özel yetenek sınav soruları, sınava katılan pek çok adayı elemek için sorulduğu gibi...

Temel Tasarım, kavram olarak ilk kez Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu'nda ortaya çıkan ve Bauhaus öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeylerini belli bir seviyeye çıkarmayı amaçlayan bir disiplindir....

Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu Bauhaus Güzel Sanatlar Okulu, 1919 yılında Walter Gropius tarafından Almanya'nın Weimar kentinde kurulan sanat, mimari ve tasarım alanında yeni akımlar yaratmış bir tasarım okuludur. Bauhaus kelimesi Almanca'da yapı anlamına gelmektedir. İngiltere'deki Uygulamalı Sanatlar Okulu sistemi ile Sanatçı Atölyesinde Eğitim sisteminin birleşiminden ortaya çıkan...

Geçmişte Pestalozzi'den sonra çocuğa göre bir sanat eğitimi metodunun ele alınmadığını, aksine çocuğun doğal eğilimlerine karşı hareket edildiğini görürüz. Çünkü o yıllarda hür ve çocuğun eğilimine yatkın bir çalışma biçimi henüz düşünülmemişti....

İstanbul'da Hizmet Veren Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları, Güzel Sanatlar Lisesi ve Fakültelerine girmek isteyen öğrencilere hazırlık eğitimi programı uygulayan kurslardır. 2000 yılından başlayarak hızla artmaya başlamış ve Güzel Sanatlara Hazırlık kavramı giderek bir sektör haline gelmiştir. Türkiye'deki sektörel gelişimlere ve nüfus artışına...