Çizgi Nedir?

çizgi nedir

Çizgi Nedir?

Çizgi

Çizgi, plastik ve geometrik bir kavram olmakla birlikte görsel anlatım dilinin temeli, başlangıcı ve önemli bir denge unsuru olan temel tasarım öğesidir. Teknik olarak yan yana sıralanmış noktaların oluşturduğu iz ya da sınır olarak tanımlanabilir. Hareket halindeki noktaların oluşturdukları iz anlamı da taşımaktadır. İnsanoğlunun ilkel çağlardan günümüze kadar kullandığı en temel ve ilkel görsel anlatım aracıdır. Görsel sanatlardaki biçimlerin karakteristik ayrımlarını sağlayan, psikolojik değerleri de içerisinde taşıyan bir dışa vurum öğesidir. İnsanın karakteristik özelliklerini ve ruhsal durumunu bu denli yansıtan onun gibi bir öğe daha yoktur.

Çizginin Özellikleri

Çizgi, görsel sanatların tüm disiplinlerinde yaygın olarak kullanılan bir temel sanat öğesidir. Çizgiler hassas, silik, yalın, iddialı, güçlü ve şiddetli algılanmakla birlikte kalın-ince, açık-koyu ve uzun-kısa şeklinde kullanılabilir. Çizginin uzunluk, hareket, yön, sınırlama, ritim, ifade ve karakter gibi bir takım biçimsel özellikleri vardır.

Çizginin çizgi olarak algılanmasını sağlayan en belirleyici ve temel özelliği uzunluğudur. Çizgiyi oluşturan temel özellik harekettir. Hareket çizgiye süreklilik kazandırmaktadır. Sınırsız sayıda bir hareket çeşitliliğine sahiptir. Farklı değer, yön ve hareketlerin verdiği sonsuz varyasyon kabiliyetine sahiptir. Bu özelliğiyle gözün kompozisyon ya da yüzey üzerinde dolaştırılmasını sağlayan şey çizginin hareket özelliğidir. Kompozisyonun kurulmasında çizginin yön özelliğinin büyük rolü vardır. Yatay, diyagonal ve dikey olmak üzere genel olarak çizginin üç türde yönü olduğunu söyleyebiliriz. Çizginin sınırlama özelliği sanat tarihindeki bilinen en eski özelliktir. Mağara resimlerinden rönesans resimlerine kadar pek çok dönemde çizginin kontur özelliği ön plana çıkmıştır. Kontur özelliğinin yanı sıra güçlü bir ifade gücüne sahiptir. Benzer ve farklı çizgiler bir araya gelerek düzenli, düzensiz ve karmaşık ritimler oluşturabilmektedir. Füzen, kurşun kalem, mürekkepli kalem ve fırça gibi malzemeler farklı karakterdeki çizgilere sebep olmakla birlikte her tasarımcı ya da sanatçı farklı bir çizgi karakterine sahiptir.

çizgi nedir

Çizgi Türleri

Çizgiler biçimsel olarak düz, eğri ve kırık çizgi olmak üzere üç temel biçim içerisinde sonsuz çeşitlilik göstermektedir. Bunun yanı sıra bir kompozisyon içerisinde çizgiler dikey, yatay ve diyagonal olmak üzere üç farklı şekilde konumlanırlar. Düz çizgiler noktanın tek bir yöne kesintisiz bir hareket oluşturmasıyla oluşur. Çizgiler bir noktadan doğarak sonsuzluğa doğru yol alma eğilimi gösterirler. Düz çizginin farklı kalınlık ve aralıklarla kullanılmasıyla yüzeyde boyut etkileri oluşur. Ritmik bir şekilde sıklaşıp seyrekleşen düz çizgiler yüzeyde girinti ve çıkıntı yanılsamaları yaratır. Kırık çizgiler çizginin ritimli, tekrarlı, sert ve ani bir şekilde yön değiştirmesi sonucunda ortaya çıkar. Farklı açı ve uzunluklarda kırılarak düzensiz bir ritim oluştururlar. Eğri çizgiler serbest dolaşan dairesel ve yumuşak hareketler sonucunda oluşur. Yüzeyin çizgisel organizasyonuna büyük katkıda bulunur.

Yorum Yok

Üzgünüz, yorum formu şu anda kapalı.