Değer Nedir?

değer nedir

Değer Nedir?

Değer

Değer, bir nesnenin ya da yüzeyin göreceli olarak açıklığı ya da koyuluğunu veren bir temel tasarım öğesidir. Bir diğer adı ton olan değer, İngilizcede value anlamına gelmektedir. Ton basamaklarının değerlerine ise valör adı verilir. Nesnelerin ışık alan aydınlık kısımları ve ışık almayan karanlık kısımları arasında ton değerleri ortaya çıkmaktadır. Açık, orta ve koyu olmak üzere üç temel ton değeri bulunmaktadır. Açık-orta-koyu tonlar kendi içlerinde çeşitli tonlara ayrılır. Görsel sanatlar alanında her rengin farklı tonu olabildiği gibi tonlar beyazla açılmakta siyahla koyulaşmaktadır. Doğada siyah ve beyaz arasında sınırsız gri tonu bulunmaktadır.

Değerler aracılığıyla biçimlere hacim verilmektedir. Örneğin bir dairenin biçimi ancak ton değerleri aracılığıyla küre formunu alabilmektedir. Böylelikle değerlerle gerek zemin gerekse mekan derinlikleri yaratılabilir. Bu yönden düşünüldüğünde değerin, temel tasarımın en önemli öğesi olduğu söylenebilir. Değerlerle pek çok vurgu yapılabilmekle birlikte karşıtlık sağlanabilir.

değer nedir

Değerin Özellikleri

Bir kompozisyonda ya da tasarımda değerin en çok karşımıza çıktığı yer renktir. Renk tonlarına beyaz katıldıkça renklerin parlaklıkları, siyah katıldıkça ise koyulukları artar. Siyah ve beyaz renk değildirler. Siyahın ışıksızlık, karanlık olduğu beyazın ise aydınlık, ışıklılık olduğu söylenebilir. Işığın derecesine göre renk ve tonlarda çeşitlilik yani ara tonlar görülmektedir. Bir rengin pigmenti yani renk değeri azaldıkça ton değeri ortaya çıkmaya başlar. Bunu rengin doygunluğunun düşmesi olarak da açıklayabiliriz.

Renkteki ya da tonlardaki çeşitlilik tasarımın zenginleşmesini sağlamaktadır. Renk ya da ton zenginliğin hedeflenmediği tek renkli çalışmalara monokrom, çok renkli çalışmalara polikrom adı verilmektedir. Renkli çalışmalar kromatik, renksiz çalışmalar ise akromatik olarak adlandırılır. Renkteki değer farklılıkları yalnızca iki boyutlu çalışmalarda değil aynı zamanda üç boyutlu çalışmalarda da önemli bir yer tutar. Ton temel tasarım öğeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bir tasarımdaki tüm öğeler birbirleriyle ilişkiler içerisindedir. Bir tasarımda tonlama karşıtlığın ve uyumun temel yapı taşıdır. Doğa valör, renk ve biçim bakımından sonsuz sayıda çeşitliliğe sahiptir. Doğadaki tüm biçimler bir mekan içerisinde valör ve renklerle birbirine bağlıdır.

Yorum Yok

Üzgünüz, yorum formu şu anda kapalı.