Nokta Nedir?

nokta nedir

Nokta Nedir?

Nokta

Nokta, boyutsuz tasarım elemanıdır. Aynı zamanda yer belirleyici işaret, im ve benek anlamına gelmektedir. Geometride iki noktanın kesiştiği yerdir. Görsel sanatlar alanındaki tanımına göre, tasarımın en temel elemanıdır. Geçmişten günümüzde tüm görsel argümanlar noktalardan ya da piksellerden oluşmaktadır. Ana ve ara renklerden oluşan noktaların bir araya gelmesiyle görüntü elde edilmektedir. Noktanın boyutu atom çekirdeklerine kadar indirilebilir. Bu nedenle boyutu yoktur. Açık-koyu, büyük-küçük ve dağınık-planlı kullanılabilmesinin yanı sıra, yan yana geldiğinde çizgi, eşit aralıklarla bir araya geldiğinde yüzey oluşturmaktadır.

Noktanın birden fazla kullanılması durumunda göz, kendiliğinden tamamlayarak noktalar arasında bağlantı kurar. Bunun sonucunda bir yüzey oluşur. Bu bağlantıda noktalar ne kadar sık yerleştirilirse yüzey o kadar koyu bir leke değerine sahip olur. Noktalar seyrekleştikçe leke açık değer kazanmaya başlar. Noktanın yalnız kullanımı ise durgunluk, karşıtlık ve boşluk-doluluk etkisi verir. Bulunduğu yüzey üzerinde statik, durağan, yönsüz ve merkezidir. Birden fazla nokta bir araya geldiğinde aralık, ölçü, ve yön öğeleri ortaya çıkar. Noktalar farklı aralık ve ölçülerde oldukları zaman durağan ya da hareketli kompozisyon türleri oluştururlar. Hareketsiz gibi durmasına karşın küresel yapısı sayesinde enerjiyle yüklüdür. Her durumda nokta olma özelliğini, yani oranını korumaktadır.

nokta nedir

Noktanın Özellikleri

Resim, grafik tasarım, heykel ve seramik gibi pek çok görsel sanat alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Noktanın yüzey üzerinde bulanabilmesi için belli bir orana sahip olması ve kendisini çevresinden ayırmak için belirli sınır ya da çerçevesi olması gerekmektedir. Tüm biçimler çok küçük bir oranda olduklarında birer noktadırlar. Fakat oranları büyüdükçe biçim özellikleri öne çıkacağından nokta özelliklerini yitireceklerdir.

Noktalar bir araya geldiklerinde tıpkı çizgi gibi kompozisyon içerisinde izleyicin gözünü dolaştırmaktadır. Boş bir yüzey üzerinde kompozisyonun üst tarafında bulunan bir nokta yükselme, alt tarafında bulunan bir nokta düşme, sık bir şekilde bir araya geldiklerinde itme ve seyrek bir şekilde bir araya geldiklerinde ise çekme etkisi yapacaktır. Kompozisyonda ritim oluşturma konusunda da önemli bir yere sahiptir. Benzer boyuttaki ya da renkteki noktalar, bir araya geldiklerinde ritim oluşturabilmektedir.

Yorum Yok

Üzgünüz, yorum formu şu anda kapalı.