Michel Foucault ve Doğruyu Söylemek

Kategori
Atölyeler
Açıklama

M.Ö. 5. yüzyılın sonundan itibaren Antik Yunan’da karşımıza çıkan ve İngilizceye genellikle “free speech” (özgür konuşma), Fransızcaya “franc-parler (açıksözlülük), Almanca’ya “Freimüthigkeit” (açıksözlülük) şeklinde çevrilen Parhesia sözcüğü yani parrhesiazesthai; her şeyi söylemek anlamına gelmekte, parrhesiastes ise parrhesia kullanan kişi anlamında kullanılmaktadır. M.Foucault, toplumsal yaşamda parhesia kullanmanın yani doğruyu söylemenin neden bir sorunsal olduğunu anlamak amacıyla parhesia kelimesinin kökeninden ve kullanım alanlarından yola çıkarak California Üniversitesi’nde bir dizi seminer vermiş, parhesia kelimesinin kullanım alanlarını incelemiş ve doğruyu söylemenin ne anlama geldiğini, bunun neden risk teşkil ettiğini örneklerle açıklamıştır.