Sanat Eleştirisi Atölyesi

Yürütücü

Aras Yazıcı

Kategori
Atölyeler
Açıklama

Yazıcı’nın sanatsal çalışmalarını, açılımlarını, amaçlarını, kapsamını ve problemini neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceledik.