Archive

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık Bölümü öğrencisi proje çalışması için tasarladığı sandalyesini üretiyor....

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık Bölümü öğrencileri projeleri için tasarladıkları sandalyenin maketini üretiyor....