Blog

  /  Blog

Denge Denge, tasarım elemanlarının görsel etkisinin uyum içerisinde sunulmasını sağlayan bir temel tasarım ilkesidir. Doğanın en temel ilkesidir. Karşıt iki gücün denk gelmelerinden doğan durumdur. Bir tasarımdaki nesnelerin, biçimlerin, renklerin, dokuların,

Renk Renk, ışığın nesne ve yüzeyler üzerine çarpması sonucunda ortaya çıkan bir temel tasarım öğesidir. Renkler, ışıkla sayesinde biçimlerin, yüzeylerin ve hacimlerin görünür olmasını sağlar. Bu görünme işlemini sağlayan öğeler ışık,

Biçim Biçim, bir nesnenin duyular vasıtasıyla algılanan tüm fiziksel özelliklerinin kendine has bir düzen oluşturan bütünüdür. Görsel sanatlarda biçim, çizgi, renk ve açık-koyulardan meydana gelmiş organik-inorganik, doğal-yapay ve düzgün-dağınık gibi şekillerde